کتاب

نگاهی به کتاب‌خوان کیندل

نگاهی به کتاب‌خوان کیندل

دوستانی که مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، از میزان برخورد غربتی‌وار من با دستگاه کتاب‌خوان الکترونیک آشنایی دارند و سوابق جالبی از آن را می‌دانند و می‌توانند برایتان تعریف کنند. بی‌مناسبت نبود که اینجا را هم بی‌نصیب نگذارم. نگاه مقدماتی مرا به دستگاه کتاب‌خوان کیندل پیپروایت، محصول شرکت آمازون، بخوانید و اگر تجربه‌ی کار […]

 
بازگشت هیتلر

بازگشت هیتلر

چشمانش را باز می‌کند و خود را زنده و سالم، وسط برلین مدرن می‌بیند. تا یک روز پیش از خودکشی خود را به یاد دارد و دیگر هیچ. هیتلر (خود هیتلر) بازگشته است.