چرندیات

در فغان از (کاربران) تلگرام

در فغان از (کاربران) تلگرام

روزگاری بود که هر وقت ایمیلیمان را باز می‌کردیم، نکات پندآموز و درس‌های زندگی بود که بیرون می‌ریخت. یک بار پرنده‌ای بود که اگر فلان کار را می‌کرد از خدا عمر دوباره می‌گرفت و نتیجه می‌گرفتیم که باید در زندگی ریسک کنیم.