ماکسیم گورکی

یادداشتی بر رمان مادر، نوشته ماکسیم گورکی

یادداشتی بر رمان مادر، نوشته ماکسیم گورکی

رمان مادر ماکسیم گورکی، به جاده‌ای بالارونده در میان تپه‌ها و دشت‌ها می‌ماند؛ نه آنچنان پرحادثه و حدس‌نازدنی، و نه آنچنان راکد و سرشار از نظریه‌پردازی‌ها.