جوهر الکترونیکی

نگاهی به کتاب‌خوان کیندل

نگاهی به کتاب‌خوان کیندل

دوستانی که مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، از میزان برخورد غربتی‌وار من با دستگاه کتاب‌خوان الکترونیک آشنایی دارند و سوابق جالبی از آن را می‌دانند و می‌توانند برایتان تعریف کنند. بی‌مناسبت نبود که اینجا را هم بی‌نصیب نگذارم. نگاه مقدماتی مرا به دستگاه کتاب‌خوان کیندل پیپروایت، محصول شرکت آمازون، بخوانید و اگر تجربه‌ی کار […]