تکرار

حقایقی در باب گوسفند

حقایقی در باب گوسفند

وقتی سیره‌ی زندگی آدم‌ها و گوسفندها این‌چنین در هم گره خورده، حیف است اگر بیش از آنچه معمولاً در احوال گوسفندها تفکر می‌کنیم به آن‌ها نیاندیشیم.