اخلاق

اخلاق جعفری: آداب تلفن‌های کاری

اخلاق جعفری: آداب تلفن‌های کاری

خیلی از ما نمی‌دانیم که هر کاری غیر از فن اجرا، آدابی نیز دارد. تلفن زدن، از بهترین مثال‌هایی است که اغلب ما می‌توانیم انجام دهیم، اما کسی یادمان نداده که آدابش چیست. با من همراه شوید تا آنچه را می‌دانم بگویم و بعد آنچه را نمی‌دانم بنویسید تا هم خوشحال شوم که «کامنت»‌ گرفته‌ام، […]