احمدی‌نژاد

تحلیل اقتصادی به سبک کدو تنبل

تحلیل اقتصادی به سبک کدو تنبل

کدو تنبل را که می‌شناسید؟! کودک که بودیم او را به نام کدو قلقله‌زن می‌شناختیم و بزرگ‌تر که شدیم فهمیدیم نام اصلی‌اش کدو حلوایی است. ربطش با اقتصاد ایران چیست؟ عرض می‌کنم.

 
ثبات سیاسی در گرو نفی آزادی

ثبات سیاسی در گرو نفی آزادی

یکی از راه‌های مقابله با ترافیک که کسی به آن توجه نمی‌کند، بستن همه‌ی خیابان‌هاست. با همین راه‌کارِ ساده، می‌توان شهری خلوت و هوایی پاک داشت!

 
آزادی مطلوب ما

آزادی مطلوب ما

مایکل اوکشات از عقل‌گرایی و مشارکت مدنی در جامعه سخن گفت و فریدریش هایک نظریه‌ی «نظم خودانگیخته» را مطرح کرد. اما ما خودمان استاد صفار هرندی را داریم.