دریا و کشتی

شغل دریانوردی از نگاه دیگران

شغل دریانوردی از نگاه دیگران

تصورات اشتباه درباره‌ی شغل دریانوردی آن قدر متنوع و گوناگون است که خود آدم هم گاهی به اشتباه می‌افتد. این طرح ساده را برای همین موضوع درست کردم.

 
حکایت ما و آن گنجشک مصری

حکایت ما و آن گنجشک مصری

چند سال پیش، یک بار که از کانال همیشه سوئز رد شدیم، صبح از خواب بلند شدیم و دیدیم یک گنجشک روی کشتی آمده و شب را خوابیده و صبح بیدار شده و دیده وسط یک عالمه آب است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند (چشم گنجشک را نمی‌دانم) چیزی دیده نمی‌شود.  

 
12