بیمه

آیا شرکت‌های بیمه ذاتاً کلاهبردارند؟

آیا شرکت‌های بیمه ذاتاً کلاهبردارند؟

همه شنیده‌ایم و گاهی هم باور داریم که شرکت‌های بیمه هزار حیله به کار می‌برند تا خسارت مردم را نپردازند و از زیر تعهدات خود شانه خالی کنند. آیا چنین است؟

 
بیمه کشتی

بیمه کشتی

داستان بیمه، در عهد باستان و در روزگار جدید، هر دو، با بیمه کشتی آغاز می‌شود. گاهی به چینی‌ها نسبتش می‌دهند، گاهی به چینی‌ها و طبق معمول گاهی هم ایرانیان.

 
موانع فقهی در راه صنعت بیمه

موانع فقهی در راه صنعت بیمه

فقه در همه ادیان، همواره با چیزهای تازه مخالفت می‌کرده و می‌کند و با این برهان که معلوم نیست بر خلاف مشیت الهی نباشد بسیاری از طرح‌های خوب را عقب رانده است.