تاریخ

مشهد میرزا کوچک خان

مشهد میرزا کوچک خان

میرزا کوچک خان جنگلی، در یازدهم آذر ۱۳۰۰، در حالی که تنها یارش را به دوش کشیده و از چنگال قزاق‌ها به خلخال می‌گریخت، در ارتفاعات تالش، از دنیا رفت.

 
بازگشت هیتلر

بازگشت هیتلر

چشمانش را باز می‌کند و خود را زنده و سالم، وسط برلین مدرن می‌بیند. تا یک روز پیش از خودکشی خود را به یاد دارد و دیگر هیچ. هیتلر (خود هیتلر) بازگشته است.

 
مقدمه‌ای بر میرا

مقدمه‌ای بر میرا

میرا در دنیایی زندگی می‌کند که همگان شادند و شادمانه بازی می‌کنند. چه چیز بهتر از آن که حکومتی مردمانش را یکسره شاد بخواهد؟

 
دل‌نوشته‌ای برای منتظری

دل‌نوشته‌ای برای منتظری

چهار سال گذشت. چهار سال پیش همین موقع‌ها بود که منتظری رفت. فقیهی راستین بود که هرگز ساکت ننشست و حقیقت را به هیچ طمع و تهدیدی فرونگذاشت.