زندگی

متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

تولید این نامه‌ی مستقیم محرمانه‌ی خیلی فوری، با تمام مهرها و جوانب آن، نزدیک نیم ساعت طول کشید و تازه بخشی از این زمان، صرف تابلو کردنش شد.

 
تحلیل اقتصادی به سبک کدو تنبل

تحلیل اقتصادی به سبک کدو تنبل

کدو تنبل را که می‌شناسید؟! کودک که بودیم او را به نام کدو قلقله‌زن می‌شناختیم و بزرگ‌تر که شدیم فهمیدیم نام اصلی‌اش کدو حلوایی است. ربطش با اقتصاد ایران چیست؟ عرض می‌کنم.

 
این لطیفه‌های قومیتی

این لطیفه‌های قومیتی

اول‌ها به لطیفه‌های قومیتی می‌خندیدم و تعریفشان می‌کردم و تن می‌دادم. بعد فهمیدم این کار زشت است و فراتر از یک شوخی ساده است و آدم‌ها را واقعاً می‌آزارد

 
تغییر را با بانک ملت احساس کنیم

تغییر را با بانک ملت احساس کنیم

بانک ملت، به عنوان یک بانک پیشرو و جزئی جدانشدنی از نظام بانکداری اسلامی، شما را مکلف می‌کند که تغییر را احساس کنید. چرا که نه؟