محض خنده

Loss Ratio

Loss Ratio

نسبت میان لاس زدن و حرف معمولی زدن هر آدم با جنس مخالفش را گویند که با درصد بیان می‌شود.

 
متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

متن نامه‌ی افشاشده‌ی وزارت فلان

تولید این نامه‌ی مستقیم محرمانه‌ی خیلی فوری، با تمام مهرها و جوانب آن، نزدیک نیم ساعت طول کشید و تازه بخشی از این زمان، صرف تابلو کردنش شد.

 
شغل دریانوردی از نگاه دیگران

شغل دریانوردی از نگاه دیگران

تصورات اشتباه درباره‌ی شغل دریانوردی آن قدر متنوع و گوناگون است که خود آدم هم گاهی به اشتباه می‌افتد. این طرح ساده را برای همین موضوع درست کردم.