ادبیات

یک رابط کاربری بد ـ بانک ملت

یک رابط کاربری بد ـ بانک ملت

از آن‌جا که سایت اینترنتی بانک ملت یکی از بدترین رابط‌های کاربری است که می‌شناسم، بد ندیدم که نوشتن از رابط‌های کاربری بد و زشت را از آن شروع کنم.